Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC

Địa chỉ: 222 Chi Lăng - TT Hữu Lũng - Lạng Sơn

Điện thoại: 025 382 5078

FAX: 025 382 6868